HİZMETLERİMİZ

AZERBAYCAN AZERİ HESAP PLANI

Azerbaycan Ana Hesap Sınıfları
Azerbaycan’da da Türkiye’deki gibi 9 adet hesap sınıfı vardır. Bunlar;
01-09 Duran Varlıklar ve Uzun Vadeli Yatırımlar
10-19 Üretim İhtiyatları
20-39 Üretim Giderleri
40-49 Ticari Mallar, Mamuller ve Satışı
50-59 Dönen Varlıklar
60-79 Ticari Borçlar ve Ticari Alacaklar
80-84 Maliyet Hesapları ve Karın Dağıtımı
85-89 Öz sermaye ve Yedekler
90-99 Yabancı Kaynaklar ve Muhasebeleştirilmesi
Ana Hesap Grupları
Hesap sınıflarından sonra hesap gruplarını ve hesapları inceleyelim.
01-09 Duran Varlıklar ve Uzun Vadeli Yatırımlar
1 Maddi Duran Varlıklar
2 Maddi Duran Varlıkların Amortismanı
3 Uzun Vadeli Kiralanan Maddi Duran Varlıklar
4 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortismanı
6 Menkul Kıymetler
7 Montaj Edilecek Tesis, Makine ve Cihazlar
8 Sermaye Yatırımları
9 Kira Gelirleri
10-19 Üretim İhtiyatları
10 Stoklar
11 Beslenilen Hayvanlar
13 Değeri Az Olan ve Çabuk Eskiyen Varlıklar
14 Maddi Varlıkların Yeniden Değerlendirilmesi
15 Stokların Tedariki ve Satın Alınması
16 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
19 İndirilecek Katma Değer Vergisi
20-39 Üretim Giderleri
20 Olağan Faaliyet Giderleri
21 Ana İşletme Yarı Mamulleri 23 Yardımcı Üretim Giderleri
25 Genel Üretim Giderleri
26 Genel Yönetim Giderleri
28 Üretimde Hasarlı Mamuller
29 Hizmet Üretim Maliyeti
30 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
31 Gelecek Yıllara Ait Giderler 37 Tamamlanmış İşler
40-49 Ticari Mallar, Mamuller ve Satışı
40 Ticari Mallar
41 Mamuller
42 Satış İndirimleri
43 Satış Giderleri
44 Alış Maliyetleri
45 Gönderilecek Mallar (Yüklenmiş Mallar)
46 Mal ve Hizmet Satışı
47 Duran Varlıkların Satışı
48 Diğer Varlıkların Satışı
50-59 Dönen Varlıklar
50 Kasa
51 Bankalar
52 Döviz Kuru Hesabı
55 Bankalarda Özel Hesaplar
56 Para Değerli Belgeler
57 Yoldaki Ödemeler
58 Kısa Süreli Yatırımlar
60-79 Ticari Borçlar ve Ticari Alacaklar
60 Satıcılar
61 Verilen Sipariş Avansları
62 Ticari Alacaklar
63 Taleplerle İlgili Hesaplaşmalar
64 Alınan Sipariş Avansları
65 Sigorta İle İlgili Yükümlülükler
67 Bütçe Dışı Ödemeler
68 Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
69 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
70 İşletme Personeli Ücret ve Giderleri
71 İş Avansları
73 Diğer İşlemler ile İlgili Personelden Alacaklar
75 İşletme Ortaklarıyla Hesaplaşmalar
76 Diğer Alıcı ve Satıcılar Hesabı
78 Bağlı Ortaklıklarla Hesaplaşmalar
79 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
80-84 Maliyet Hesapları ve Karın Dağıtımı
80 Kar ve Zarar
81 Karın Dağıtımı
82 Karşılıklar Hesabı
83 Gelecek Dönemlere Ait Gelirler
84 Zarar ve Hasarlar
85-89 Öz sermaye ve Yedekler
85 Öz kaynaklar
86 Kar Yedekleri
87 Sermaye Yedekleri
88 Dağıtılmamış Kar ve Zarar
89 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Harcamalar İçin Ayrılan Karşılıklar
90-99 Yabancı Kaynaklar ve Muhasebeleştirilmesi
90 Kısa Vadeli Banka Kredileri
93 İşletme Personeli İçin Alınan Banka Kredileri
94 Kısa Vadeli Borçlar
96 Yedekler
97 Kira Gelir ve Giderleri

Yorumlar kapatıldı.