HİZMETLERİMİZ

KIRGIZİSTAN KIRGIZ HESAP PLANI

KIRGIZİSTAN KIRGIZ HESAP PLANI

A-Kırgızistan’da da Türkiye’deki gibi 9 adet hesap sınıfı vardır. Bunlar;

1000 DÖNEN AKTİFLER

2000 DÖNEN DIŞI AKTİFLER

3000 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

4000 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

5000 ÖZSERMAYE

6000 FAALİYETGELİRLERİ

7000 FAALİYET GİDERLERİ

8000 FAALİYETGİDERLERİ

9000 FAALİYET DIŞI GELİR VE GİDERLER

B-Hesap Grupları ve Hesaplar

Hesap sınıflarından sonra hesap gruplarını ve hesapları inceleyelim.

1000 DÖNEN AKTİFLER

1100 KASADAKİ PARASAL DEĞERLER

1200 BANKADAKİ PARALAR

1300 KISA VADELİ YATIRIMLAR

1400 ALACAKLAR

1500 DİĞER İŞLEMLERDEN ALACAKLAR

1600 STOKLAR

1700 YARDIMCI MADDESTOKLARI

1800 AVANSLAR

1900 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

2000 DÖNEN DIŞI AKTİFLER

2100 ANA VARLIKLAR

2200 BİYOLOJİK AKTİFLER

2300 TAŞINMAZ MALLARAYATIRIM

2400 ERTELENMİŞVERGİ

2500 KULLANIMI SINIRLANMIŞ PARALAR

2700 UZUN VADELİ ALACAKLAR

2800 UZUN VADELİ YATIRIMLAR

2900 MADDİ OLMAYAN AKTİFLER

3000 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

3100 TİCARİ BORÇLAR

3200 ALINAN AVANSLAR

3300 KISAVADELİ BORÇLAR

3400 ÖDENECEK VERGİLER

3500 KISAVADELİTAHAKKUK EDİLMİŞ YÜKÜMLÜLÜKLER

3600 DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

3700 REZERVLER

4000 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

4100 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

4200 ERTELENMİŞ GELİRLER

4300 ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5000 ÖZ SERMAYE

5100 KAYITLI SERMAYE

5200 DİĞERSERMAYE

5300 DAĞITILMAMIŞ KAR

5400 REZERVE EDİLEN SERMAYE

5999   GELİR VE GİDER FARKI

6000   FAALİYET GELİRLERİ

6100 SATIŞLAR

6200 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ

6300 BİYOLOJİKAKTİFLER KAR/ZARARI

7000 FAALİYET GİDERLERİ

7100 STOKLARI SÜREKLİ DEĞERLEME YÖNTEMİYLE SATILACAK MAL VE HİZMETLERİN MALİYETİ-STOKLARI KESİKLİ DEĞERLEME YÖNTEMİYLE SATILACAK MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ MALİYETİ

7200 STOKLARI SÜREKLİ DEĞERLEME YÖNTEMİYLE MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ MALİYETİ-STOKLARI KESİKLİ DEĞERLEME YÖNTEMİYLE SATILACAK MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ MALİYETİ

7300 BİYOLOJİKAKTİFLER ÜRETİM GİDERLERİ

7400 İNŞAAT ANLAŞMALARI GİDERLERİ

7500 SATIŞGİDERLERİ

7600 DİĞER ÜRETİM GİDERLERİ

8000 FAALİYET GİDERLERİ

8000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

9000 FAALİYET DIŞI GELİR VE GİDERLER

9100 FAALİYET DIŞI GELİRLER

9500 FAALİYET DIŞI GİDERLER

9800 OLAĞANÜSTÜ KALEMLER

9900 KURUMSAL VERGİ

Yorumlar kapatıldı.