HİZMETLERİMİZ

KIRGIZİSTAN’DA ŞİRKET KURMA

ŞİRKET AÇILIŞI

 ‘Tek Pencere’ prensibine göre şirket açımı çok basitleştirilmiş olup, talep edilen belgelerin eksiksiz ve hatasız tesliminden sonra 3 işgünü içinde yapılması gerekmektedir (Uygulamada yaklaşık 10gün).

Kırgızistan’da en yaygın şirket türü limited şirket (OsOO) olup (%95), en uygun olduğu düşünülmektedir. Yabancı şirketler, karar almalarında uzun olmasından ve prosedür çokluğundan şube ve temsilciliklerden kaçınarak direk yeni bir firma açmaktadırlar. (Yabancı şirketlerin temsilcilik ve şübeleri Kırgız Cumhuriyeti’nin tüzel kişileri değillerdir. Kırgız Cumhuriyeti mevzuatı şübe ve temsilcilikler arasındaki farkı şu şekilde açıklamaktadır. Temsilcilikler sadece yabancı tüzel kişiyi temsil ederler ve çıkarlarını korurlar, anlaşmaları ve diğer hukuksal işlemleri onların adına yaparlar. Şübeler ise temsilcilik fonksiyonu dahil olmak üzere yabancı tüzel kişi fonksiyonlarının kısmını veya tümünü yerine getirirler.)

Finans – kredi kuruluşları ve ticari olmayan şirketler dışındakiler Kayıt Birimlerine aşağıdaki dokümanları ibraz ederler;

-Kayıt Birimi tarafından onaylanan standart (tip) başvuru dilekçesi

-Tüzel kişinin oluşturulması hakkındaki kurucunun veya kurucuların kararı.

-     Kurucu / kurucuların ve yöneticinin pasaport fotokopileri

-     Tüzel Kişilerin, Şübelerin Devlet Kayıdı Hakkında Kırgız Cumhuriyeti Kanunu’nda öngörülen diğer dokümanlar.

Üstte talep edilen belgelerin arasında en önemlisi Tüzel kişinin oluşturulması hakkındaki kurucunun veya kurucuların kararıdır. Sözkonusu kararda kesinlikle yer alması gereken hususlar şunlardır:

 - kayıt olunan tüzel kişinin Kırgızca ve Rusça dilindeki adı;

- şirketin resmi ikametgah adresi;

- kurucu özel kişi için adı soyadı, ikametgah adresleri yer alan kurucu bilgileri, kurucu tüzel kişi için şirketin tam ismi, adresi;

- oluşturulacak tüzel kişiliğin kuruluş sermayesi ve kuruluş sermayesindeki kurucuların payları;

- mevzuatla öngörülen diğer bilgiler.

Tüzel kişinin oluşturulması hakkındaki kurucunun veya kurucuların kararı’nda, kararda yer alan bilgiler ve kayıt için verilen diğer belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğu onaylanır, kayıt anında kuruluş sermayesi ödeme düzenine uyulduğu ve mevzuatla belirtilen durumlarda şirketin açılışı ilgili Devlet Birimleri ve Yerel Yönetim Organları’ndan şirket açılışı konusu onaylandığını belirtilir.

* Limited şirketi asgari sermayesi 500 som (10,7 Dolar) olmalıdır.

Tüzel kişinin oluşturulması hakkındaki kurucunun veya kurucuların kararı, kurucu tarafından imzalanır, imza noterce tasdiklenir. Tüzel kişi yetkili temsilcisinin imzası tüzel kişinin mühürü veya noterce tasdiklenir.

Ayrıca, yabancı tüzel kişi şirket açma kararını ve tercümesini noterce tasdikler ve legalize eder.

Şirket açılış işlemlerinde verilen belgelerde küçük hata ve noksanlıklardan dolayı şirket kayıt olmadan belgelerin geri iade edildiği bilinmekte olup, şirket açma hizmetini veren şirketlerin hizmetinden istifade edilmesi olumlu görülmektedir. Söz konusu şirketlerin hizmet bedeli yaklaşık:

- kurucu yabancı şahıs ise 200-300$

- kurucu yabancı şirket ise 1000$

Yorumlar kapatıldı.