ULUSLARARASI İHALE DOSYASI HAZIRLAMA

Uluslar arası kuruluşların Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Japon kalkınma bankası, Avrupa Birliği Kuruluşları gibi yurtdışında açmış oldukları, ihalelerine teklif verebilmeniz gerekli ihale dosyasının hazırlanmasına yardımcı olmaktayız. Günümüzde, ülkemiz de dahil olmak üzere; gelişmekte olan ülkelerde, büyük kalkınma projeleri tek kaynaktan finanse edilememekte, hükümetlerden veya uluslararası finansman kuruluşlarından ciddi dış finansman sağlanmaktadır. Böylece konu uluslararası boyuta çıkarak daha da önem kazanmakta ve ihale sürecine yerel ve yabancı bir çok katılımcı dahil olmaktadır. Uluslar arası kuruluşların ihale süreçlerinin genellikle karmaşık bir yapıya sahip olması ve Türk firmaları tarafından yeterince anlaşılmaması, finansman kuruluşu tarafından işverenin inşaat firmalarında aramasını istediği yeterlilik kriterlerinin çokluğu birçok firmanın bu projelerin ihalelerine katılmasını engellemektedir. Katılan firmaların ihale prosedürünü iyi bilmemesi ve çok önemli hususları gözden kaçırması sonucu, usulüne uygun başvuru yapamaması bu tip karlı ihalelerde karşılaşılan güçlüklerden olmaktadır.

Uluslararası kuruluşların ihalelerine girebilmek için teklif dosyanızın, ihale evraklarınızın çok düzgün ve profesyonel bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Uluslar arası ihalelerde;

  • Finansal zorluk içinde olanlar,
  • Mesleki olumsuz davranışlara ilişkin bir suçtan mahkum olanlar,
  • Sosyal güvenliğe ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeyenler,
  • İstenen bilgilerin sunumunda ciddi yanlışları olanlar,
  • Başka sözleşmeler ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyip iptaline sebebiyet verenler,
  • Ahlaki tutum şartlarında belirtilen durumlardan birinde bulunanlar ihaleden çıkarılır

İşletmemiz uluslar arası ihalelere iştirak edebilmeniz için gerekli olan profesyonel hizmeti sizlere sunmaktadır. İhale prosedürlerine uygun teklif dosyası hazırlamanızda sizlere gerek Türk gerekse yabancı uzmanlarımızla destek olmaktayız. Ayrıntılı bilgiler için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.