ULUSLARARASI PAZAR VEYA PROJELER ARAŞTIRMASI

İşletmelerin artan rekabet koşulları, artan üretim kapasiteleri, büyüme ve markalaşma istekleri gibi pek çok nedenle yurtdışı piyasalara açılma isteği gösterdikleri bir gerçektir. Bu tip durumlarda hedefledikleri ülkelerde ciddi yatırımlarda bulunmadan bu ülkelere ciddi paralar göndermeden önce karşılaşabilecekleri risklerin bir analizini yapması gerekmektedir. Bu tip durumlarda ilgili ülkedeki hukuki yapıyı, vergisel uygulamaları, pazar yapısını ve rakiplerinin durumunu sağlıklı bir şekilde öğrenmesi gerekmektedir. Bu incelemenin amacı, yurt dışı pazarlarla ilgili fırsat ve kısıtlamalar ile potansiyel müşterilerinizi belirleyebilmektir. Böylece işletmelerin uluslar arası pazarlarda karşılaşacakları risklerin azaltılması alınacak kararların rasyonelliğini sağlanması amaçlanır.

İşletmelerin uluslar arası pazar veya proje araştırmalarını kendi personelleri ile yapmaya çalışmasının bir takım dezavantajlarının olması onları hizmetlerimizden, profesyonel yardımımızdan faydalanmaya yöneltmektedir. Bunlar;

A)     Uzun zaman alması;

B)     Büyük masraflara yol açması;

C)     Kalifiye personel gerektirmesi ve bunları bulma güçlüğü;

D)     Sağladığı bilgilerin kesin tahminler olmaması;

E)      Kısa devrede etkisini göstererek somut fayda sağlayamaması;

F)      Yabancı dil bilgisinin gerekliliği;

G)     İlgili ülkenin kültürel sosyal yapısının dikkate alınması;

Şirketimiz uluslararası ve yerli müşterilerine, geniş bir pazar araştırması ve veri analizi hizmet portföyü sunmaktadır. Baştan sona araştırma hizmetleri yönetiminden, pazar araştırması süreçlerinin dış kaynağa aktarımına, diğer uluslararası araştırmalara kadar geniş bir yelpazede, dünya standartlarında pazar araştırma hizmetleri sunmaktadır. Pazar araştırmalarının tüm işlemleri ve proje yönetimi, özgün araştırma tasarımına, yeni bakış açısı geliştirmeye ve mümkünse sürekli danışmanlığa odaklanılarak yönetilmektedir. Tüm hizmetlerimiz, köklü ve uluslararası pazar araştırma deneyimleri yüksek olan uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir.

İlgili ülkede faaliyete geçilmesi kararı alındığında şirketinizin kurulması ve diğer yasal işlemler tarafımızdan gerçekleştirilmektedir. Hukuki işlemlerin tamamlanması aşamasında da size yardımcı olabilmekteyiz. Uluslar arası pazar ve proje araştırmaları hizmetlerimizden yararlanmak için lütfen bizimle iletişimize geçiniz.