ULUSLARARASI STRATEJİK VERGİ PLANLAMASI

Get the Flash Player to see this video.

Yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerin ilgili ülkedeki ulusal mevzuata uygun bir şekilde yıl sonu vergi yüklerini planlamak ve yapılması gereken işlemlerin kontrol ve koordinasyonunu gerçekleştirmek; esas faaliyet alanımızı oluşturmaktadır. Çok uluslu veya bir den çok ülkede faaliyet gösteren büyük şirketlerin her zaman karşılaştıkları en temel problemlerden birisi olan ve her ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal yapısından kaynaklanan vergisel sorunlarının yönetilmesine yönelik stratejiler hazırlamak çalışmalarımızın birinci önceliğidir. İşletmelerin farklı ülkelerde gerçekleştirmekte olduğu ticari ve sınai faaliyetlerde karşılaşabilecekleri temel vergisel senaryoların çeşitli çözüm varyasyonları içerisinde değerlendirilerek seçeneklerin işletmeye sağlayacakları fayda veya getirecekleri yüklerin analizini yapmak uluslar arası stratejik vergi planlaması hizmetimizin bir aşamasını oluşturmaktadır. Vergisel simülasyon çalışmalarımızın sonucunda, işletmenin iç kontrol ve muhasebe sisteminin değerlendirilerek olası vergi problemlerin doğmasına yol açacak etmenlerin ortadan kaldırılması veya hiç değilse minimize edilmesi bu hizmetimizin bir diğer parçasıdır.

Ülkelerin vergi mevzuatlarının iyi değerlendirilerek ülkemizin sistemiyle karşılaştırılmasının yapılması, sistemler arası farkların detaylı analizlerinin çıkarılması ve bunların kısaca özetlenmesi önemli bir çalışma olmaktadır. Ayrıca ilgili ülke ile yapılmış bir çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması varsa bu anlaşma maddelerinin de incelenerek işletme lehine değerlendirilmesi ve stratejik vergi planlamasında bu anlaşmanın hükümlerinden de yararlanılması gerekmektedir. Türkiye kökenli şirketlerin yurtdışında gösterdikleri faaliyetlerde yapmış oldukları hayati önemdeki bir hata ise vergisel problemleri ikinci plana atmak ve plansız, programsız bir şekilde bir değişle gözleri kapalı bir biçimde hareket etmektir. Böyle bir durumda bulunan işletmenin ağır vergi yükleriyle karşı karşıya kalacağı, ağır vergi cezalarıyla (para veya hapis cezası) muhatap olacağı muhakkaktır. İşletmelerin böyle durumlarla yüz yüze gelmemesi için yurtdışı vergisel faaliyetlerini belli bir plan ve program dahilinde gerçekleştirmesinin sayılamayacak kadar çok faydası bulunmaktadır.

Günümüzde işletmeler sürekli olarak daha az vergi ödemenin yollarını aramakta ve minimum düzeyde vergi ödemek için vergi planlaması yapmaktadırlar. İşletmeler artan ticaret hacmi, iletişim ve ulaşım olanaklarındaki gelişmeler neticesinde sadece yurt içinde değil yurtdışında da faaliyetlerde bulunmakta ve gelir elde etmektedir. Vergi sonrasındaki karlarını maksimum düzeye çıkarmak isteyen işletmelerin vergi planlamasına yönelik kararlarını uluslararası düzeyde düşünmeleri ve stratejik danışmanlık hizmetlerimizden faydalanması gerekmektedir. Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmeler vergi sonrası karını maksimum düzeye çıkarabilmek için çeşitli ülkelerin sunduğu avantajlar bağlamında kendilerine uluslararası vergi planlaması stratejileri geliştirmek ve vergi cennetleri, vergi rekabeti, vergi teşvikleri, istisna ve muafiyetleri değerlendirmek zorundadırlar.  Ülkemizde sınırlı sayıda işletme tarafında sunulabilen bu hizmetimizden yararlanabilmek ve diğer detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.