ULUSLARARASI MUHASEBE DANIŞMANLIĞI

İşletmelerin günümüzün gelişen ve globalleşen dünyasında ekonomik faaliyetlerini ve gelir kaynaklarını tek bir ülkenin coğrafi sınırları ile sınırlandırmasını beklemek çok gerçekçi olmayacaktır. İktisadi hayatını sürekli kılmak isteyen işletmelerin yurtdışına açılmaları, uluslar arası pazarlarda faaliyet göstermeleri kaçınılmazdır. Esas faaliyet konusunu oluşturan alanlarda uluslar arası rekabet gücüne sahip olduğuna inana işletmeler çeşitli ülkelerde şirketler kurmakta, temsilcilikler veya şubeler açmakta yada bu ülkelerde kurulu yerel şirketleri satın alarak, ortaklık şeklinde örgütlenerek hukuki bir yapıya sahip olmaktadırlar. Yabancı ülkenin yapısına uygun bir muhasebe sistemi oluşturabilmek ise oldukça zor ve dikkatli planlanması gereken bir aşamayı oluşturmaktadır. Muhasebe işletmenin en temel bilgi kaynağı olduğu gibi işletmede gerçekleştirilen her türlü faaliyetin sağlıklı bir şekilde işlemesinde de önemli görevli üstlenmektedir. Uluslar arası faaliyet gösteren işletmelerde yabancı dili iyi bilen yetişmiş uzman personel bulunabilse bile ilgili ülkelerin hesap planlarını, muhasebe sistemlerini, mali tablolarını bilen personel bulabilmek neredeyse imkansız olmaktadır. Bu tip durumlarda işletmemiz Türk ve yerel muhasebe birimlerinize teknik, bilimsel danışmanlık hizmeti sunmakta, muhasebe organizasyonunuzun sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik tedbirleri almaktadır.

Muhasebe bilgi sistemindeki eksiklikler, hatalar veya kasıt unsuru taşıyan hile, yolsuzluk veya suistimal gibi olayların önlenmesi özellikle yabancı bir ülkede faaliyet gösteriliyorsa gerçekten çok zordur. Ülkemizde belli bir ölçüde işletilebilen iç kontrol, iç denetim veya dış denetim gibi uygulamaların yabancı ülke faaliyetlerini incelemekte gerçekten çok yetersiz kaldıkları bilinmektedir. Uluslar arası muhasebe faaliyetlerine yönelik muhasebe bilgileri, standartları veya muhasebe kültürü maalesef ülkemizde gelişememiştir. Ülkemizin muhasebe eğitiminde böyle bir geleneğin hiç olmaması uluslar arası muhasebe standartlarına geçişi bile güçleştirmiştir. İşletmemiz ülkemizde sadece bir iki firma tarafından sunulabilen bir hizmeti uluslar arası stratejik muhasebe danışmanlığı hizmetini bilimsel olarak gerçekleştirmektedir. Faaliyet gösterilen ülkenin yerel muhasebe mevzuatına ve geleneklerine uygun olarak hazırlanana mali raporların vergi idaresine ve finans kurumlarına sunulmasından önce değerlendirilmesi yapılmakta olası hatalar işletmeye bir zarar doğurmayacak şekilde tarafımızdan düzeltilmektedir. Yerel muhasebe birimleriniz ile ilgili ülkedeki veya Türkiye’deki merkeziniz arasında muhasebe iletişimini sağlamakta ve muhasebesel operasyonlarınızın kontrolünde ve planlanması aşamalarında size destek olmaktayız. Uluslar arası muhasebe danışmanlığı hizmetimizle ilgili olarak bilgi almak için faaliyet gösterdiğiniz ülkedeki ofisimizle veya işletmemizin merkezi ile iletişime geçiniz.